ACTIVATING WOMEN'S ENTREPRENEURIAL MINDSETS

Вдъхновяваме жените

Проектът

Проектът ACT4WOMEN е насочен към жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани или маргинализирани райони, които имат ограничен достъп до работа и които се занимават с производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно" производство или услуги, свързани с културата, общността или средата, в която живеят.

Той има за цел да помогне на жените да придобият предприемачески, цифрови, комуникационни и лидерски умения, за да се научат как да популяризират, разпространяват и продават продуктите чрез надграждане на "модела на домашния бизнес" в стартиращи или социални предприятия.

Целите

предприемачески умения

дигитални умения

комуникационни умения

лидерски умения

Насоченост

Целевата група

Жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани, бедни или маргинализирани райони, които се занимават с продукти или услуги, свързани с културата/екологията/туризма, използвайки своите интереси и таланти, като например производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно приготвени" продукти (напр. сладкиши).

Обучители на възрастни, които ще подобрят и укрепят профила си чрез разработения курс за професионално развитие, за да придобият основните умения, с които да могат да подкрепят, насочват и обучават горепосочените групи жени, използвайки онлайн и офлайн възможности.

Поставяме цели

График

Начална среща
The kick-off meeting of the ACT4WOMEN project took place virtually on May 18, 2021. All the participating organizations took part in a fruitful discussion related to the project’s main objectives and the next steps of implementation. Other aspects of the project such as the Quality Assurance and the Dissemination Plan were also discussed and agreed upon. More emphasis was given on the analysis of the first Intellectual Output.
May,2021
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 - ПРИМЕРИ ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Following the TPM1, the consortium set deadlines and started developing research methodology and tools for the first Intellectual Output. The partners are currently working on the Mapping Tool and Entrepreneurial Self-assessment Audit Tool.
May 2021-November 2021

Резултатите

IO1 - PROFILE, CHALLENGES & CONCEPTUAL MAPPING


Примери за жени предприемачи: Профил, предизвикателства и концептуална карта на ключовите компетенции и нагласи.

IO2 - FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR EDUCATIONAL PACK

Да станеш социален предприемач: геймификация, учене и оценяване чрез елементи на разширената реалност.

IO3 - THE CLOUD-BASED INTERACTIVE PLATFORM


Онлайн инструменти за жени: Облачна платформа за е-обучение, център за подкрепа и европейска мрежа за жени предприемачи.

IO4 - MULTIMEDIA TOOLKIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS


Набор от инструменти за жени предприемачи: инициатива за повишаване на квалификацията на местно ниво за насърчаване на културата и творчеството в ерата на COVID-19.

Образователен пакет

Работим заедно

Екипът

Към началото
bg_BGBulgarian