A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

Emphasys Center, създаден през 1998 г., управлява център за образование и професионално обучение в областта на ИКТ, одобрен от кипърското министерство на образованието, културата, спорта и младежта, както и EC изследователски център. Центърът разполага с добре подготвен екип, който включва специалисти по ИКТ, психология, социология, образование, право, икономика, бизнес, човешки права, архитектура и графичен дизайн.

Организиран е в 4 отдела. Отделът за образование включва валидирани и акредитирани курсове по ИТ, като например компютърни науки на ниво GCE A' за ученици или Европейски лиценз за компютърни умения (ECDL) за професионалисти, като същевременно предоставя услуги за кариерно консултиране.

Отделът за обучение по ИКТ включва напълно оборудвано звено за обучение по STEAM и отдел за ЕС обучение, който се фокусира върху предоставянето на курсове за мобилност с учебна цел по програма "Еразъм+" KA1 за специалисти и граждани на ЕС. Emphasys предлага услугите си на разнообразно портфолио от публични и частни организации, както и на физически лица от всички възрасти и сфери.

STEAM отделът е напълно оборудван с високотехнологични инструменти, за да предлага на младите хора курсове, свързани с проекти, съчетаващи роботика, 3D проектиране и принтиране с 3D принтера Craftbot+ и кодиране чрез проектиране на видеоигри с помощта на най-съвременни слушалки за виртуална реалност като Oculus Rift S, ръководени от инструктори на "Lego Education Trainer". Повечето от курсовете следват подхода 4C на Lego Education "Свържи - Конструирай - Съзерцавай - Продължи", при който на учащите се представя предизвикателство с отворен край, което ги поставя в позицията на търсещи решение.

Отделът за научни изследвания работи с няколко организации по проекти на ЕС в рамките на редица фондове (напр. "Еразъм", AMIF, "Правосъдие") в областта на образованието и обучението, като същевременно предоставя управленска подкрепа за проекти на ЕС на училища и НПО. През годините той е изградил силна местна и международна мрежа, използвана за популяризиране на проекти и инициативи на ЕС.

Отделът за разработване на софтуер, който участва в проектирането, разработването, пилотното тестване и оценката на различни инструменти за електронно обучение, платформи, уебсайтове, приложения, портали за оценка и др. в зависимост от нуждите на различните проекти, изпълнявани от организацията.

Emphasys е член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN) заедно с още 25 организации от Европа, чиято цел е да насърчават цифровата програма на Европа, и част от консултантската група за цифровата програма на Кипър.

 

Контакти

Титла

Г-н

Пол

Мъжки

Име

Атос

Фамилия

Хараламбидес 

Позиция

Директор

Е-мейл

info@emphasyscentre.com

Телефон 

+ 357 22 663010

 

Към началото
bg_BGBulgarian