Център за подкрепа

One Stop

Support Centre

Проектът ACT4WOMEN е насочен към жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани или маргинализирани райони, които имат ограничен достъп до работа и които се занимават с производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно" производство или услуги, свързани с културата, общността или средата, в която живеят. Той има за цел да помогне на жените да придобият предприемачески, дигитални, комуникационни и лидерски умения, за да се научат как да популяризират, разпространяват и продават продуктите чрез надграждане на "модела на домашния бизнес" в стартиращи или социални предприятия.

В рамките на ИП1 бяха разработени методика за картографиране и онлайн инструмент за записване и представяне по интерактивен и лесен за използване начин на предприемаческите инициативи на жените. Те могат да бъдат използвани от преподаватели на възрастни/жени, желаещи да станат социални предприемачи. Технологията беше използвана конструктивно, за да се предостави цялата събрана информация по отношение на добри практики, политики, инициативи, програми и т.н., което да помогне на обучителите на възрастни и партньорските организации да определят профила, характеристиките, уменията и т.н. на успешните жени, които са започнали собствен бизнес или социално предприятие.

В рамките на ИП2 консорциумът ACT4WOMEN разработи AR игра - учебен инструмент, базиран на сценарий, който ще служи като уникална информационна точка, представяща ситуации от реалния живот, демонстриращи същността на обсъждането на трудни, но изключително важни въпроси, свързани с възприемането на "предприемаческо" мислене. AR играта се състои от 7 различни стъпки, които ще научат жените как да превърнат идеите си в бизнес възможности!

В ИП3 картографският инструмент предлага възможност за картографиране, записване и представяне на добри практики, примери и инициативи, предприети от жени предприемачи, за да се използват като модели и да се определят техните профили.

Разработен е и интерактивен уебпортал (облачно базиран), който предлага следните функции:

  •  е-БАНКА С ДАННИ предлагаща помощни материали за по-нататъшно четене, възможности за обучение, възможности за финансиране, инструменти, ресурси и т.н., събрани в ИП1
  • е-курс за обучение по дигитални и предприемачески умения с всички материали, разработени в рамките на ИП1/ИП2 за програмата за повишаване на квалификацията на жените
  •  е-Мрежа на жените предприемачи за разработване на онлайн мрежа на жените предприемачи, където те ще могат да обменят добри практики, инструменти, съвети за своите предприятия, както и място за излагане на своите продукти и тяхното популяризиране

Последният ИП, ИП4, е свързан с финализирането на проекта и тестването на резултатите от него пред целевата група. В допълнение към националните пилотни тестове, 25 жени посетиха Кипър за обучение C1, т.е. за обучение на живо на всички основни разработени продукти (картографски инструмент, онлайн платформа, AR игра, курсове за обучение). В края на обучението си участничките трябваше да разработят в групи своя собствена бизнес идея като част от КОНКУРСА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Към началото