Резултат 2

Да станеш социален предприемач: геймификация, учене и оценяване чрез елементи на разширената реалност.

Разширена реалност

Основната цел на ИП2 е да разработи приложение за разширена реалност (AR) за обучение по социално предприемачество. Приложението ще бъде не само средство за обучение, но и AR инструмент, базиран на сценарии, който ще действа като единна точка за предоставяне на информация чрез ситуации от реалния живот, демонстриращи същността на обсъждането на трудни и все пак решаващи въпроси, свързани с възприемането на "предприемачески" начин на мислене.

Инструментът "Жени предприемачи" ще се използва като учебен инструмент за насърчаване на социално-предприемаческите компетенции. В зависимост от образователния пакет, разработен в предишните етапи на проекта, играта с разширена реалност ще включва сценарии и казуси по въпроси, които трябва да бъдат разгледани, като проучване на пазара, изготвяне на бизнес план, етапи на създаване на предприятие, съвети, капани, електронна търговия и т.н., като основни стълбове на учебните материали. Инструментът за жени предприемачи ще включва и подобен на тест механизъм за оценка, който подпомага самообучението и саморегулираното учене както за целите на мониторинга, така и за запазване на уменията. Схемата на РР, улесняваща тази процедура, ще бъде разработена по начин, който да ангажира жените в процеса на обучение и в крайна сметка да насърчи придобиването на предприемачески и творчески стратегии и да гарантира, че жените са в състояние да ги възприемат.

Вижте AR играта тук: https://act4women-game.eu/ 

Към началото
bg_BGBulgarian