Резултат 2

Да станеш социален предприемач: геймификация, учене и оценяване чрез елементи на разширената реалност.

Образователен пакет

Основните цели на IO2 са разработването на образователен пакет, съдържащ набор от помощни материали, ресурси, мултимедийни инструменти и т.н., които да подпомогнат обучението за повишаване на квалификацията на жените, което ще бъде осъществено в по-късните етапи на проекта.

Digital Competence Framewoek

Entrepreneurial Competence Framework

Разширена реалност

Ще бъде разработено приложение за разширена реалност (AR) за обучение по социално предприемачество. Приложението ще бъде не само средство за обучение, но и инструмент, базиран на сценарии, който ще действа като единна точка за предоставяне на информация чрез ситуации от реалния живот, демонстриращи същността на обсъждането на трудни и същевременно решаващи въпроси, свързани с възприемането на "предприемачески" начин на мислене.

Инструментът "Жени предприемачи" ще се използва като учебен инструмент за насърчаване на социално-предприемаческите компетенции. В зависимост от образователния пакет, разработен в предишните етапи на проекта, играта с разширена реалност ще включва сценарии и казуси по въпроси, които трябва да бъдат разгледани, като проучване на пазара, изготвяне на бизнес план, етапи на създаване на предприятие, съвети, капани, електронна търговия и т.н., като основни стълбове на учебните материали. Инструментът за жени предприемачи ще включва и подобен на тест механизъм за оценка, който подпомага самообучението и саморегулираното учене както за целите на мониторинга, така и за запазване на уменията. Схемата на РР, улесняваща тази процедура, ще бъде разработена по начин, който да ангажира жените в процеса на обучение и в крайна сметка да насърчи придобиването на предприемачески и творчески стратегии и да гарантира, че жените са в състояние да ги възприемат.

Към началото
bg_BGBulgarian