Резултат 3

Облачно базирана интерактивна платформа за електронно обучение, онлайн поддръжка и мрежа

Платформа

Интерактивната облачно базирана платформа ще представлява динамичен и интерактивен уебпортал, включващ: 1) електронна банка данни с помощни материали за допълнително четене, възможности за обучение, инструменти, ресурси, игри, видеоклипове и т.н., събрани в IO1, 2) електронно обучение с програма за повишаване на квалификацията на жените, 3) електронна мрежа на жените предприемачи, където жените ще могат да обменят добри практики, инструменти, съвети за своите предприятия, както и място за представяне на своите продукти и тяхното популяризиране, 4) портал за излагане на продукти и услуги, д) мобилно приложение, чрез което на жените ще бъдат изпращани вдъхновяващи послания.

Освен това ще бъдат завършени Инструментът за картографиране и Инструментът за одит на предприемачеството. Инструментът за картографиране ще предостави възможност за картографиране, записване и представяне на добри практики, примери и инициативи, предприети от жени предприемачи, за да бъдат използвани като модели за подражание и да се определят техните профили. Инструментът за одит на предприемачеството ще се използва за оценка, мониторинг и оценка на предприемаческите компетенции, които ще бъдат свързани с екосистемата (офлайн и онлайн) на отворените значки.

Към началото
bg_BGBulgarian