Резултат 4

Мултимедиен пакет от инструменти за повишаване на квалификацията на жените с цел насърчаване на културата и творчеството

Цели

 Основните цели на резултат 4 са:

  • проектиране, разработване, създаване и пилотно тестване на пакета, необходим за изпълнението на програмата ACT4WOMEN Upskilling Pathways
  • проектиране, разработване и провеждане на кампания в подкрепа на програмата, която да представи на жените различни видове умения за предприемаческо мислене
  • насърчаване на създаването на центрове за подкрепа на принципа "едно гише" на ACT4WOMEN с подкрепата на преподаватели за възрастни, обучители, експерти в областта на бизнеса и ИКТ, специалисти, банки, предприятия, МСП и т.н., необходими за устойчивостта и използването на резултатите на проекта
  • разработване и изготвяне на стратегически пакет с препоръки за разширяване, прехвърляне, използване и устойчивост на продуктите на проектите на местно, регионално, национално и европейско ниво за по-нататъшно използване на ACT4WOMEN
  • въвеждане на инициативата ACT4WOMEN като част от Седмицата на ЕС за стартиращо предприемачество чрез организиране на събития, базирани на продуктите и популяризиране на постиженията на проекта, напр. изложба на учащи се, кампания, награди, петиция и декларация за ЕС
  • изпълнение на разработената стратегия и програмата с участието на възрастни и преподаватели за възрастни в страните партньори.
Към началото
bg_BGBulgarian