Проектът

Активиране на предприемаческото мислене

и социалната промяна

Предпоставки

Жените в селските райони са движещата сила за поддържането и развитието на тези райони както в културно, така и във финансово отношение, тъй като допринасят за запазването на традициите и културата и за развитието на селските райони, които са изправени пред постоянен процес на обезлюдяване.

Въпреки това тази група жени се сблъсква с непълна заетост, бедност и липса на достъп до основни услуги в областта на образованието. Те трябва да се справят със стереотипите по отношение на ролята на жените в обществото и с проблемите, свързани с участието им в предприемаческа и дигитална заетост. Много жени, които живеят в тези райони, са до голяма степен изключени от пазара на труда и от социалното участие. Повечето от тях се занимават с домашно производство (занаяти, пекарни и т.н.) или предоставяне на услуги (туристически гид, кафене и т.н.), които се характеризират с дълго работно време, ниски доходи, голяма зависимост от посредници и ограничени възможности за обучение.

Цели

Проектът ACT4WOMEN е насочен към жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани или маргинализирани райони, които имат ограничен достъп до работа и които се занимават с производство на занаятчийски изделия или други форми на "домашно" производство или услуги, свързани с културата, общността или средата, в която живеят.

Проектът ACT4WOMEN има за цел да помогне на жените да придобият предприемачески, цифрови, комуникационни и лидерски умения, за да се научат как да популяризират, разпространяват и продават продуктите чрез надграждане на "домашния бизнес модел" в стартиращи или социални предприятия.

Целева група

Жените в селските райони са движещата сила за поддържането и развитието на тези райони както в културно, така и във финансово отношение, тъй като допринасят за запазването на традициите и културата и за развитието на селските райони, които са изправени пред постоянен процес на обезлюдяване.

Въпреки това тази група жени се сблъсква с непълна заетост, бедност и липса на достъп до основни услуги в областта на образованието. Те трябва да се справят със стереотипите по отношение на ролята на жените в обществото и с проблемите, свързани с участието им в предприемаческа и дигитална заетост. Много жени, които живеят в тези райони, са до голяма степен изключени от пазара на труда и от социалното участие. Повечето от тях се занимават с домашно производство (занаяти, пекарни и т.н.) или предоставяне на услуги (туристически гид, кафене и т.н.), които се характеризират с дълго работно време, ниски доходи, голяма зависимост от посредници и ограничени възможности за обучение.

Проект номер:2020-1-UK01-KA227-ADU-094516

За повече информация, моля, свържете се с:

CIVIC COMPUTING LIMITED

12 South Charlotte Street

Edinburgh, EH2 4AX, United Kingdom

Mr Grigorios Rouchotas

greg@civiccomputing.com

 

Към началото
bg_BGBulgarian