ACTIVATING WOMEN'S ENTREPRENEURIAL MINDSETS

Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ACT4WOMEN απευθύνεται σε γυναίκες που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, με περιορισμένη πρόσβαση στη εργασία. Εστιάζει σε γυναίκες που ασχολούνται με την παραγωγή χειροποίητων ειδών, ή άλλων κατασκευών και υπηρεσιών, που συνδέονται με τον πολιτισμό, την κοινότητα και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειηρματικότητας, χρήσης ψηφιακών μέσων, δεξιότητες επικοινωνίας και ηγετικές ικανότητες, με στόχο να μάθουν πώς να προωθήσουν και να εμπορευτούν τα προιόντα τους , αναβαθμίζοντας την "οικιακή επίχειρησή" τους σε start-up ή κοινωνική επιχείρηση.

Οι στόχοι

Επιχειρηματικές δεξιότητες

Ψηφιακές δεξιότητες

Δεξιότητες επικοινωνίας

Ηγετικές δεξιότητες

Προσέγγιση

Ομάδα - στόχος

Γυναίκες που ζουν σε απομονωμένες, περιθωριοποιημένες, αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό/περιβάλλον/τουρισμό χρησιμοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους, όπως στην παραγωγή χειροτεχνίας ή άλλων "σπιτικών" προϊόντων (π.χ. γλυκά).

Εκπαιδευτές ενηλίκων, των οποίων το προφίλ θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί μέσω του αναπτυσσόμενου κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν, να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν τις παραπάνω ομάδες γυναικών χρησιμοποιώντας on-line και off-line ευκαιρίες.

Θέτοντας στόχους

Το χρονοδιάγραμμα

Εναρκτήριο μήτινγκ
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ACT4WOMEN πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 Μαΐου 2021. Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμμετείχαν σε μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με τους κύριους στόχους του έργου και τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του. Συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν επίσης άλλες πτυχές του έργου, όπως η διασφάλιση της ποιότητας και το σχέδιο προβολής και διάδοσής του. Περισσότερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση του πρώτου αποτελέσματος.
May,2021
INTELLECTUAL OUTPUT 1- Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΏΝ

Following the TPM1, the consortium set deadlines and started developing research methodology and tools for the first Intellectual Output.

Partners worked on the Mapping Tool through the collection of good practices and on the Entrepreneurial Self-Assessment Audit Tool. In addition, they have completed the infographics for each partner country and developed the entrepreneurial and digital framework which is the base for the course provided for FREE to rural women.

May 2021-November 2021
IO3 – CLOUD BASED INTERACTIVE PLATFORM: E-LEARNING, ONLINE SUPPORT CENTRE AND EU NETWORK
Even before the end of the first Intellectual Output, the ACT4WOMEN consortium started working on the third one, which is mainly the development of the ACT4WOMEN platform. During this Output, the platform of this project was designed, structured and developed in order to host for FREE mainly the course that was developed in IO1, the Mapping Tool with a collection of good practices, and a virtual online support centre.
July 2021 – September 2022
IO2 – BECOMING A FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR: GAMIFICATION, LEARNING AND ASSESSMENT THROUGH AUGMENTED REALITY FEATURES
In this IO, partners worked on the development of an AR game which included tips and suggestions on how a social entrepreneurship comes alive, from an idea to a reality.
December 2021-September 2022
TPM2
The 2nd meeting of the Erasmus+ ACT4WOMEN project took place on April 19 and 20, 2022 and was hosted by NOTE et INNOVE, in Paris, France. and online for some of the partners. During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, made major decisions for the following tasks, and commented on the updates in regards to the dissemination and quality of the project. Lastly, they decided on the date of the upcoming meeting and concluded on the efficiency of this meeting.
April 2022
IO4 – MULTI-MEDIA TOOLKIT FOR WOMEN ENTREPRENEURS: A GRASS ROOT UPSKILLING INITIATIVE FOR PROMOTING CULTURE AND CREATIVITY IN THE COVID-19 ERA
The last IO is about the production of a campaign that aims to make the ACT4WOMEN project known to more people and to promote their participation in the C1 training that will be organized in Cyprus.
September 2022 – April 2023
TPM3
Partners met in a hybrid meeting (in Riga, Latvia, and online) on the 4th of October 2022. During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, including the competence framework and the educational pack. Moreover, they participated in a brainstorming activity aiming to define the steps that will be included in the AR Game to help women understand how to set up a social enterprise. Lastly, a draft version of the platform was presented.
October 2022

Τα αποτελέσματα

IO1 - PROFILE, CHALLENGES & CONCEPTUAL MAPPING


Γυναίκες επιχειρηματίες : Προφίλ, προκλήσεις και η νοηματική χαρτογράφηση των βασικών ικανοτήτων και νοοτροπιών.

IO2 - FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR EDUCATIONAL PACK

Πώς γίνομαι γυναίκα με δική της κοινωνική επιχειρήση: παιχνιδοποίηση, μάθηση και αξιολόγηση μέσω λειτουργιών επαυξημένης πραγματικότητας.

IO3 - THE CLOUD-BASED INTERACTIVE PLATFORM


Διαδικτυακά εργαλεία για γυναίκες: Κέντρο υποστήριξης και δίκτυο της ΕΕ για γυναίκες επιχειρηματίες.

IO4 - MULTIMEDIA TOOLKIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS


Εργαλειοθήκη για τις γυναίκες επιχειρηματίες: μια πρωτοβουλία επιμόρφωσης για την προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην εποχή της πανδημίας του COVID-19.

Εκπαιδευτικό Πακέτο

Δουλεύοντας παρέα

Η ομάδα

Κύλιση προς τα επάνω
elGreek