ACTIVATING WOMEN'S ENTREPRENEURIAL MINDSETS

Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ACT4WOMEN απευθύνεται σε γυναίκες που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, με περιορισμένη πρόσβαση στη εργασία. Εστιάζει σε γυναίκες που ασχολούνται με την παραγωγή χειροποίητων ειδών, ή άλλων κατασκευών και υπηρεσιών, που συνδέονται με τον πολιτισμό, την κοινότητα και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειηρματικότητας, χρήσης ψηφιακών μέσων, δεξιότητες επικοινωνίας και ηγετικές ικανότητες, με στόχο να μάθουν πώς να προωθήσουν και να εμπορευτούν τα προιόντα τους , αναβαθμίζοντας την "οικιακή επίχειρησή" τους σε start-up ή κοινωνική επιχείρηση.

Οι στόχοι

Επιχειρηματικές δεξιότητες

Ψηφιακές δεξιότητες

Δεξιότητες επικοινωνίας

Ηγετικές δεξιότητες

Προσέγγιση

Ομάδα - στόχος

Γυναίκες που ζουν σε απομονωμένες, περιθωριοποιημένες, αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό/περιβάλλον/τουρισμό χρησιμοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους, όπως στην παραγωγή χειροτεχνίας ή άλλων "σπιτικών" προϊόντων (π.χ. γλυκά).

Εκπαιδευτές ενηλίκων, των οποίων το προφίλ θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί μέσω του αναπτυσσόμενου κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν, να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν τις παραπάνω ομάδες γυναικών χρησιμοποιώντας on-line και off-line ευκαιρίες.

Θέτοντας στόχους

Το χρονοδιάγραμμα

Εναρκτήρια συνάντηση
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ACT4WOMEN πραγματοποιήθηκε online στις 18 Μαΐου 2021. Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πήραν μέρος σε μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με τους κύριους στόχους του έργου και τα επόμενα βήματα της υλοποίησης. Συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν επίσης άλλες πτυχές του έργου, όπως η διασφάλιση της ποιότητας και το σχέδιο διάδοσης. Περισσότερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση του πρώτου πνευματικού αποτελέσματος.
Μάιος,2021
INTELLECTUAL OUTPUT 1- Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΏΝ

Μετά το πρώτο μήτινγκ, η κοινοπραξία έθεσε προθεσμίες και άρχισε να αναπτύσσει ερευνητική μεθοδολογία και εργαλεία για το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα. Οι εταίροι εργάστηκαν στο εργαλείο χαρτογράφησης μέσω της συλλογής καλών πρακτικών και στο εργαλείο ελέγχου της επιχειρηματικής αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, ολοκλήρωσαν τα infographics για κάθε χώρα εταίρο και ανέπτυξαν το επιχειρηματικό και ψηφιακό πλαίσιο που αποτελεί τη βάση για το μάθημα που παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε γυναίκες της υπαίθρου.

Partners worked on the Mapping Tool through the collection of good practices and on the Entrepreneurial Self-Assessment Audit Tool. In addition, they have completed the infographics for each partner country and developed the entrepreneurial and digital framework which is the base for the course provided for FREE to rural women.

Μάιος 2021-Νοέμβριος 2021
IO3 - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟ CLOUD: E-LEARNING, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ EU
Ακόμη και πριν από το τέλος της πρώτης διανοητικής παραγωγής, η κοινοπραξία ACT4WOMEN άρχισε να εργάζεται για το τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα, την ανάπτυξη της πλατφόρμας ACT4WOMEN. Η πλατφόρμα του έργου σχεδιάστηκε, δομήθηκε και αναπτύχθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει ΔΩΡΕΑΝ κυρίως το μάθημα που αναπτύχθηκε στη , το εργαλείο χαρτογράφησης με μια συλλογή καλών πρακτικών και ένα εικονικό διαδικτυακό κέντρο υποστήριξης.
Ιούλιος 2021-Σεπτέμβριος 2022
IO2 - ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι εταίροι εργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού AR που περιλάμβανε συμβουλές και προτάσεις για το πώς μια κοινωνική επιχειρηματικότητα ζωντανεύει, από την ιδέα στην πραγματικότητα.
Δεκέμβριος 2021- Σεπτέμβριος 2022
Δευτερη διακρατική συναντηση
Η 2η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ ACT4WOMEN πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Απριλίου 2022 και φιλοξενήθηκε από την NOTE et INNOVE, στο Παρίσι, Γαλλία. και διαδικτυακά για ορισμένους από τους εταίρους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε τα ολοκληρωμένα βήματα του έργου, έλαβε σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα καθήκοντα και σχολίασε τις ενημερώσεις όσον αφορά τη διάδοση και την ποιότητα του έργου. Τέλος, αποφάσισαν την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης και κατέληξαν στην αποτελεσματικότητα αυτής της συνάντησης.
Απρίλιος 2022
IO4 - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID-19
Το τελευταίο αποτέλεσμα αφορά την παραγωγή μιας καμπάνιας που έχει ως στόχο να κάνει γνωστό το πρόγραμμα ACT4WOMEN σε περισσότερους ανθρώπους και να προωθήσει τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση που θα διοργανωθεί στην Κύπρο.
Σεπτέμβριος 2022-Απρίλιος 2023
Τρίτη διακρατική συνάντηση
Οι εταίροι συναντήθηκαν σε μια υβριδική συνάντηση (στη Ρίγα της Λετονίας και διαδικτυακά) στις 4 Οκτωβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε τα ολοκληρωμένα βήματα του έργου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ικανοτήτων και του εκπαιδευτικού πακέτου. Επιπλέον, συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών με στόχο τον καθορισμό των βημάτων που θα συμπεριληφθούν στο AR Game για να βοηθήσουν τις γυναίκες να κατανοήσουν πώς να ιδρύσουν μια κοινωνική επιχείρηση. Τέλος, παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο της πλατφόρμας.
Οκτώβριος 2022
Εκπαίδευση C1
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του έργου ACT4WOMEN πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (24-28 Απριλίου 2023) και κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, όλες οι συμμετέχουσες (25 γυναίκες) είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ψηφιακές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω διαδραστικής εκπαίδευσης, επισκέψεων σε γυναίκες επιχειρηματίες και δραστηριοτήτων ομαδικής εργασίας.
Απρίλιος 2023
Τέταρτη διακρατική συνάντηση
Στις 28 Απριλίου, η τελική συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά (στη Λευκωσία της Κύπρου και διαδικτυακά). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε τα ολοκληρωμένα βήματα του έργου, αποφάσισε τις προθεσμίες για τις επόμενες και τις τελικές εργασίες και σχολίασε όλες τις ενημερώσεις όσον αφορά τη διάδοση και την ποιότητα του έργου. Τέλος, παρουσίασαν τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από την εκπαίδευση C1 και μοιράστηκαν την ικανοποίησή τους κατά την υλοποίηση του έργου αυτά τα 2 χρόνια.
Απρίλιος 2023

Τα αποτελέσματα

IO1 - PROFILE, CHALLENGES & CONCEPTUAL MAPPING


Γυναίκες επιχειρηματίες : Προφίλ, προκλήσεις και η νοηματική χαρτογράφηση των βασικών ικανοτήτων και νοοτροπιών.

IO2 - FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR EDUCATIONAL PACK

Πώς γίνομαι γυναίκα με δική της κοινωνική επιχειρήση: παιχνιδοποίηση, μάθηση και αξιολόγηση μέσω λειτουργιών επαυξημένης πραγματικότητας.

IO3 - THE CLOUD-BASED INTERACTIVE PLATFORM


Διαδικτυακά εργαλεία για γυναίκες: Κέντρο υποστήριξης και δίκτυο της ΕΕ για γυναίκες επιχειρηματίες.

IO4 - MULTIMEDIA TOOLKIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS


Εργαλειοθήκη για τις γυναίκες επιχειρηματίες: μια πρωτοβουλία επιμόρφωσης για την προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην εποχή της πανδημίας του COVID-19.

Δουλεύοντας παρέα

Η ομάδα

Κύλιση προς τα επάνω
elGreek