Συναντήσεις

Δουλεύοντας μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα..

Ενακτήρια Συνάντηση

Ημερομηνία : 18 Μαίου 2021

ΦΟΡΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ : ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IDEC)

Η Ενακτήριος συνάντηση για το έργο Erasmus+ ACT4WOMEN πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 Μαΐου 2021 και φιλοξενήθηκε από την ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IDEC).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και παρείχαν πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές των χωρών τους. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου και ορίστηκαν προθεσμίες για τις επερχόμενες εργασίες.

2nd Meeting

DATE: 19-20 April 2022

HOSTING ORGANISATION: NOTE et INNOVE

The 2nd meeting of the Erasmus+ ACT4WOMEN project took place on April 19 and 20, 2022 and was hosted by NOTE et INNOVE, in Paris, France. and online for some of the partners. 

During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, made major decisions for the following tasks, and commented on the updates in regards to the dissemination and quality of the project. Lastly, they decided on the date of the upcoming meeting and concluded on the efficiency of this meeting.

 

Κύλιση προς τα επάνω
elGreek