Κέντρο υποστήριξης μιας στάσης

One Stop

Support Centre

Το έργο ACT4WOMEN επικεντρώνεται σε γυναίκες που ζουν σε αγροτικές, απομακρυσμένες, απομονωμένες ή περιθωριοποιημένες περιοχές, οι οποίες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία και ασχολούνται με την παραγωγή χειροτεχνίας ή άλλων μορφών "σπιτικών" παραγωγών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την κοινότητα ή το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να αποκτήσουν επιχειρηματικές, ψηφιακές, επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες προκειμένου να μάθουν πώς να προωθούν, να διανέμουν και να πωλούν τα προϊόντα μέσω της αναβάθμισης του "οικιακού επιχειρηματικού μοντέλου" σε νεοφυείς ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του IO1 αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία χαρτογράφησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο για την καταγραφή και παρουσίαση με διαδραστικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών. Αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων/γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε εποικοδομητικά για την παροχή όλων των πληροφοριών που συλλέχθηκαν όσον αφορά καλές πρακτικές, πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράμματα κ.λπ. ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί να προσδιορίσουν το προφίλ, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες κ.λπ. των επιτυχημένων γυναικών που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του IO2 η κοινοπραξία ACT4WOMEN ανέπτυξε ένα παιχνίδι AR, ένα εργαλείο μάθησης βασισμένο σε σενάρια, το οποίο θα χρησιμεύσει ως μοναδικό σημείο πληροφόρησης που παρέχεται από πραγματικές καταστάσεις που καταδεικνύουν την ουσία της συζήτησης δύσκολων αλλά κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτηση "επιχειρηματικής" νοοτροπίας. Το παιχνίδι AR αποτελείται από 7 διαφορετικά βήματα που θα διδάξουν στις γυναίκες πώς να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες!

Στο IO3 το εργαλείο χαρτογράφησης προσφέρει τη δυνατότητα χαρτογράφησης, καταγραφής και παρουσίασης καλών πρακτικών, παραδειγμάτων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν γυναίκες επιχειρηματίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα και να προσδιοριστεί το προφίλ τους.

Επίσης, αναπτύχθηκε μια διαδραστική διαδικτυακή πύλη (cloud based) που προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  •  μια ηλεκτρονική ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για την προσφορά υποστηρικτικού υλικού για περαιτέρω ανάγνωση, ευκαιρίες κατάρτισης, ευκαιρίες χρηματοδότησης, εργαλεία, πηγές, ,κ.λπ. που συλλέχθηκαν στη ΔΟ1
  • ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, με όλο το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ΔΟ1/ΔΟ2 για το πρόγραμμα "upskilling pathway" των γυναικών
  •  ένα ηλεκτρονικό δίκτυο γυναικών επιχειρηματιών για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού δικτύου γυναικών επιχειρηματιών, όπου θα μπορούν να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, εργαλεία, συμβουλές για τις επιχειρήσεις τους, καθώς και χώρο για την έκθεση των προϊόντων τους και την προώθησή τους

Το τελευταίο IO, IO4, αφορά την ολοκλήρωση του έργου και τη δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου στην ομάδα-στόχο. Εκτός από τις εθνικές πιλοτικές δοκιμές, 25 γυναίκες ήρθαν στην Κύπρο για την εκπαίδευση Γ1, με άλλα λόγια την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο όλων των κύριων προϊόντων που αναπτύχθηκαν (εργαλείο χαρτογράφησης, διαδικτυακή πλατφόρμα, παιχνίδι AR, μαθήματα κατάρτισης). Στο τέλος της εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχουσες έπρεπε να αναπτύξουν σε ομάδες τη δική τους επιχειρηματική ιδέα στο πλαίσιο του ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κύλιση προς τα επάνω