Το έργο

Ενεργοποιώντας την επιχειρηματική νοοτροπία

και κοινωνική αλλαγή

Πληροφορίες για το ιστορικό

Οι γυναίκες της υπαίθρου αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, τόσο από πολιτιστική όσο και από οικονομική άποψη, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδόσεων και του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία αντιμετωπίζει μια συνεχή διαδικασία ερήμωσης.

Ωστόσο, αυτή η ομάδα γυναικών αντιμετωπίζει την υποαπασχόληση, τη φτώχεια και την έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχουν να αντιμετωπίσουν στερεότυπα σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, και ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματική και ψηφιακή απασχόληση. Πολλές γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας και την συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Οι περισσότερες από αυτές ασχολούνται με οικιακές παραγωγές (χειροτεχνίες, αρτοσκευάσματα κ.λπ.) ή με την παροχή υπηρεσιών (ξεναγός, καφετέρια κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από πολλές ώρες εργασίας, χαμηλό εισόδημα, μεγάλη εξάρτηση από μεσάζοντες και περιορισμένες ευκαιρίες κατάρτισης.

Σκοποί

Το πρόγραμμα ACT4WOMEN απευθύνεται σε γυναίκες που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, με περιορισμένη πρόσβαση στη εργασία. Εστιάζει σε γυναίκες που ασχολούνται με την παραγωγή χειροποίητων ειδών, ή άλλων κατασκευών και υπηρεσιών, που συνδέονται με τον πολιτισμό, την κοινότητα και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Το έργο ACT4WOMEN στοχεύει να βοηθήσει τις γυναίκες να αποκτήσουν επιχειρηματικές, ψηφιακές, επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες, προκειμένου να μάθουν πώς να προωθούν, να διανέμουν και να πωλούν τα προϊόντα μέσω της αναβάθμισης του "οικιακού επιχειρηματικού μοντέλου" σε νεοφυείς ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ομάδα - στόχος

Οι γυναίκες της υπαίθρου αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, τόσο από πολιτιστική όσο και από οικονομική άποψη, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδόσεων και του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία αντιμετωπίζει μια συνεχή διαδικασία ερήμωσης.

Ωστόσο, αυτή η ομάδα γυναικών αντιμετωπίζει την υποαπασχόληση, τη φτώχεια και την έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχουν να αντιμετωπίσουν στερεότυπα σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, και ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματική και ψηφιακή απασχόληση. Πολλές γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας και την συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Οι περισσότερες από αυτές ασχολούνται με οικιακές παραγωγές (χειροτεχνίες, αρτοσκευάσματα κ.λπ.) ή με την παροχή υπηρεσιών (ξεναγός, καφετέρια κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από πολλές ώρες εργασίας, χαμηλό εισόδημα, μεγάλη εξάρτηση από μεσάζοντες και περιορισμένες ευκαιρίες κατάρτισης.

Αριθμός προγράμματος:2020-1-UK01-KA227-ADU-094516

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλώ επικοινωνήστε

CIVIC COMPUTING LIMITED

12 South Charlotte Street

Edinburgh, EH2 4AX, United Kingdom

Mr Grigorios Rouchotas

greg@civiccomputing.com

 

Κύλιση προς τα επάνω
elGreek