ACTIVATING WOMEN'S ENTREPRENEURIAL MINDSETS

Sieviešu iedrošināšana

Projekts

Projekts ACT4WOMEN ir vērsts uz sievietēm, kas dzīvo laukos, attālos, izolētos vai marginalizētos apgabalos un kurām ir ierobežota piekļuve darbam un kuras nodarbojas ar rokdarbu vai cita veida “pašdarinātu” izstrādājumu vai pakalpojumu, kas saistīti ar kultūru, kopienu vai vidi, kurā viņas dzīvo.

Tā mērķis ir palīdzēt sievietēm apgūt uzņēmējdarbības, digitālās, komunikācijas un līderības prasmes, lai viņas iemācītos reklamēt, izplatīt un pārdot produktus, uzlabojot “mājās balstītu uzņēmējdarbības modeli” , izveidojot savu jaunuzņēmumu vai sociālo uzņēmumu.

Mērķi

Uzņēmīguma prasmes

digitālās prasmes

Komunikācijas prasmes

līderības prasmes

Sasniegt

Mērķa grupas

Sievietes, kas dzīvo laukos, attālos, izolētos, nabadzīgos vai marginalizētos apgabalos un nodarbojas ar kultūras/vides/tūrismu saistītiem produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot savas intereses un talantus, piemēram, ražojot rokdarbus vai cita veida “mājās gatavotus” produktus (piemēram, saldumus) .

Pieaugušo izglītotāji, kuru profili tiks uzlaboti un nostiprināti profesionālās pilnveides kursā, kas tiks izstrādāts, lai iegūtu nepieciešamās prasmes, lai varētu atbalstīt, vadīt un apmācīt iepriekš minētās sieviešu grupas, izmantojot tiešsaistes un bezsaistes iespējas.

Mērķu uzstādīšana

Laika ietvars

Uzsākšanas sanāksme (KoM)
The kick-off meeting of the ACT4WOMEN project took place virtually on May 18, 2021. All the participating organizations took part in a fruitful discussion related to the project’s main objectives and the next steps of implementation. Other aspects of the project such as the Quality Assurance and the Dissemination Plan were also discussed and agreed upon. More emphasis was given on the analysis of the first Intellectual Output.
May,2021
INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 1 - SIEVIEŠU UZŅĒMĒJU STĀSTI

Following the TPM1, the consortium set deadlines and started developing research methodology and tools for the first Intellectual Output.

Partners worked on the Mapping Tool through the collection of good practices and on the Entrepreneurial Self-Assessment Audit Tool. In addition, they have completed the infographics for each partner country and developed the entrepreneurial and digital framework which is the base for the course provided for FREE to rural women.

May 2021-November 2021
IO3 – CLOUD BASED INTERACTIVE PLATFORM: E-LEARNING, ONLINE SUPPORT CENTRE AND EU NETWORK
Even before the end of the first Intellectual Output, the ACT4WOMEN consortium started working on the third one, which is mainly the development of the ACT4WOMEN platform. During this Output, the platform of this project was designed, structured and developed in order to host for FREE mainly the course that was developed in IO1, the Mapping Tool with a collection of good practices, and a virtual online support centre.
July 2021 – September 2022
IO2 – BECOMING A FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR: GAMIFICATION, LEARNING AND ASSESSMENT THROUGH AUGMENTED REALITY FEATURES
In this IO, partners worked on the development of an AR game which included tips and suggestions on how a social entrepreneurship comes alive, from an idea to a reality.
December 2021-September 2022
TPM2
The 2nd meeting of the Erasmus+ ACT4WOMEN project took place on April 19 and 20, 2022 and was hosted by NOTE et INNOVE, in Paris, France. and online for some of the partners. During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, made major decisions for the following tasks, and commented on the updates in regards to the dissemination and quality of the project. Lastly, they decided on the date of the upcoming meeting and concluded on the efficiency of this meeting.
April 2022
IO4 – MULTI-MEDIA TOOLKIT FOR WOMEN ENTREPRENEURS: A GRASS ROOT UPSKILLING INITIATIVE FOR PROMOTING CULTURE AND CREATIVITY IN THE COVID-19 ERA
The last IO is about the production of a campaign that aims to make the ACT4WOMEN project known to more people and to promote their participation in the C1 training that will be organized in Cyprus.
September 2022 – April 2023
TPM3
Partners met in a hybrid meeting (in Riga, Latvia, and online) on the 4th of October 2022. During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, including the competence framework and the educational pack. Moreover, they participated in a brainstorming activity aiming to define the steps that will be included in the AR Game to help women understand how to set up a social enterprise. Lastly, a draft version of the platform was presented.
October 2022
C1 Training
The C1 training of the ACT4WOMEN project was held in Cyprus (24-28 of April 2023) and during five days, all participants (25 women) had the opportunity to develop their digital and entrepreneurial skills through interactive training, visits to women entrepreneurs and team working activities.
April 2023
TPM4
On the 28th of April, the final meeting was held hybrid (in Nicosia, Cyprus and online). During the meeting, the consortium discussed the completed steps of the project, decided on deadlines for the following and final tasks, and commented on all the updates in regard to the dissemination and quality of the project. Lastly, they presented the results collected by the C1 training, and they shared their satisfaction during the implementation of this project over these last 2 years.
April 2023

Rezultāti

IO1 - PROFILE, CHALLENGES & CONCEPTUAL MAPPING


Sieviešu uzņēmēju gadījums: pamatkompetenču un domāšanas veidu profils, izaicinājumi un konceptuāla kartēšana.

IO2 - FEMALE SOCIAL ENTREPRENEUR EDUCATIONAL PACK

Kļūt par sievieti sociālo uzņēmēju: spēļošana, mācīšanās un novērtēšana, izmantojot paplašinātās realitātes funkcijas.

IO3 - THE CLOUD-BASED INTERACTIVE PLATFORM


Tiešsaistes rīki sievietēm: mākonī balstīta e-mācību platforma, atbalsta centrs un ES tīkls sievietēm uzņēmējām.

IO4 - MULTIMEDIA TOOLKIT FOR FEMALE ENTREPRENEURS


Rīku komplekts sievietēm uzņēmējām: vietējā līmeņa prasmju uzlabošanas iniciatīva kultūras un radošuma veicināšanai COVID-19 laikmetā.

Darboties kopā

Komanda

Scroll to top
lvLatvian