Rezultāts 2

Kļūt par sievieti sociālo uzņēmēju: spēļošana, mācīšanās un novērtēšana, izmantojot paplašinātās realitātes funkcijas.

Izglītības pakotne

IO2 galvenie mērķi ir izstrādāt izglītības pakotni, kurā būs palīgmateriālu, resursu, multivides rīku komplekts, lai atbalstītu sieviešu kvalifikācijas celšanas apmācību, kas tiks īstenota projekta vēlākajos posmos.

Digital Competence Framewoek

Entrepreneurial Competence Framework

Papildinātā realitāte

Tiks izstrādāta paplašinātās realitātes (AR) lietojumprogramma sociālās uzņēmējdarbības izglītībai. Lietojumprogramma būs ne tikai mācību rīks, bet arī uz scenārijiem balstīts AR rīks, kas darbosies kā vienots punkts informācijas sniegšanai reālās dzīves situācijās, kas demonstrēs sarežģītu un tomēr būtisku jautājumu apspriešanas būtību saistībā ar “uzņēmējdarbības” domāšanas veidu.

Sieviešu uzņēmēju rīks tiks izmantots kā mācību līdzeklis sociālās uzņēmējdarbības kompetences veicināšanai. Atkarībā no izglītojošās pakotnes, kas izstrādāta iepriekšējos projekta posmos, AR spēle ietvers scenārijus un gadījumu izpēti par risināmām problēmām, piemēram, tirgus izpēti, biznesa plāna izstrādi, uzņēmuma dibināšanas posmiem, padomiem, kļūmēm, e-komerciju. utt., kā galvenos mācību materiālu balstus. Sieviešu uzņēmēju rīks ietvers arī viktorīnai līdzīgu novērtēšanas mehānismu, kas atbalsta pašizglītību un pašregulētu mācīšanos gan uzraudzības, gan prasmju saglabāšanas nolūkos. AR shēma, kas atvieglo šo procedūru, tiks izstrādāta tā, lai iesaistītu sievietes mācību procesā un, visbeidzot, veicinātu uzņēmējdarbības un radošu stratēģiju apguvi un nodrošinātu, ka sievietes var tās pieņemt.

Find the AR game here: https://act4women-game.eu/ 

Scroll to top
lvLatvian