Rezultāts 2

Kļūt par sievieti sociālo uzņēmēju: spēļošana, mācīšanās un novērtēšana, izmantojot paplašinātās realitātes funkcijas.

Papildinātā realitāte

The main aim of IO2 is to develop an Augmented Reality (AR) Application for social entrepreneurial education. The Application will not only be a learning tool, but also a scenario-based AR tool, which will act as a single point for providing information through real-life situations demonstrating the essence of discussing difficult and yet crucial issues related to the adoption of an ‘entrepreneurial’ mindset.

Sieviešu uzņēmēju rīks tiks izmantots kā mācību līdzeklis sociālās uzņēmējdarbības kompetences veicināšanai. Atkarībā no izglītojošās pakotnes, kas izstrādāta iepriekšējos projekta posmos, AR spēle ietvers scenārijus un gadījumu izpēti par risināmām problēmām, piemēram, tirgus izpēti, biznesa plāna izstrādi, uzņēmuma dibināšanas posmiem, padomiem, kļūmēm, e-komerciju. utt., kā galvenos mācību materiālu balstus. Sieviešu uzņēmēju rīks ietvers arī viktorīnai līdzīgu novērtēšanas mehānismu, kas atbalsta pašizglītību un pašregulētu mācīšanos gan uzraudzības, gan prasmju saglabāšanas nolūkos. AR shēma, kas atvieglo šo procedūru, tiks izstrādāta tā, lai iesaistītu sievietes mācību procesā un, visbeidzot, veicinātu uzņēmējdarbības un radošu stratēģiju apguvi un nodrošinātu, ka sievietes var tās pieņemt.

Find the AR game here: https://act4women-game.eu/ 

Scroll to top
lvLatvian