Rezultāts 3

Mākonī balstīta e-mācību platforma, atbalsta centrs un ES tīkls sievietēm uzņēmējām.

Platforma

Mākoņos balstīta interaktīvā platforma būs dinamisks un interaktīvs tīmekļa portāls, kas ietver 1) e-Datu banku ar palīgmateriāliem tālākai lasīšanai, apmācību iespējām, rīkiem, resursiem, spēlēm, video utt., kas apkopoti IO1, 2) e- Mācīšanās ar prasmju pilnveides programmu sievietēm, 3) e-Sieviešu uzņēmēju tīkls, kurā sievietes varēs apmainīties ar labo praksi, rīkiem, padomiem saviem uzņēmumiem, kā arī vietu, kur izstādīt savus produktus un tos reklamēt, 4) Portāls produktu izstādīšanai. un pakalpojumi, (e) mobilā lietotne, ar kuras starpniecību sievietēm tiks nosūtīti pilnvarojoši ziņojumi.v

Turklāt tiks pabeigts Kartēšanas rīks un Uzņēmējdarbības audita rīks. Kartēšanas rīks piedāvās iespēju kartēt, reģistrēt un prezentēt sieviešu uzņēmēju labo praksi, piemērus un iniciatīvas, lai tās izmantotu kā paraugus un identificētu viņu profilus. Uzņēmējdarbības audita rīks tiks izmantots uzņēmējdarbības kompetenču novērtēšanai, uzraudzībai un novērtēšanai, kas būs saistītas ar Open Badges ekosistēmu (bez tiešsaistes un tiešsaistes).

Scroll to top
lvLatvian