Rezultāts 4

Multivides rīku komplekts sieviešu prasmju uzlabošanas iniciatīvai kultūras un radošuma veicināšanai

Mērķi

 4. rezultāta mērķi ir

  • izstrādāt un izmēģināt rīku komplektu, kas nepieciešama ACT4WOMEN pilnveidošanas ceļu programmas īstenošanai
  • izstrādāt un izmantot kampaņu programmas atbalstam, iepazīstinot sievietes ar dažāda veida prasmēm uzņēmējdarbības domāšanai
  • veicināt ACT4WOMEN vienas pieturas atbalsta centru izveidi ar pieaugušo izglītotāju, pasniedzēju, biznesa un IKT ekspertu, profesionāļu, banku, uzņēmumu, MVU u.c. atbalstu, kas nepieciešams projekta ilgtspējai un izmantošanai
  • izstrādāt un izplatīt ACT4WOMEN ieteikumu stratēģijas pakotni projektu produktu palielināšanai, pārnesamībai, izmantošanai un ilgtspējībai vietējā, reģionālā, valsts un ES līmenī turpmākai izmantošanai
  • ieviest ACT4WOMEN iniciatīvu ES Uzņēmējdarbības uzsākšanas nedēļas ietvaros, organizējot pasākumus, kuru pamatā ir projekta produkti un popularizējot sasniegumus, piemēram, izglītojamo izstādi, kampaņu, balvas, petīciju un deklarāciju ES
  • īstenot izstrādāto stratēģiju un programmu, piedaloties pieaugušajiem un pieaugušo izglītotājiem partnervalstīs.
Scroll to top
lvLatvian