Projekts

Uzņēmējdarbības domāšanas aktivizēšana

un sociālās pārmaiņas

Pamatojums

Lauku sievietes ir šo apgabalu uzturēšanas un attīstības virzītājspēks gan kultūras, gan finansiālā ziņā, jo viņas veicina tradīciju un kultūras saglabāšanu un lauku attīstību, kas saskaras ar pastāvīgu depopulācijas procesu.

Tomēr šī sieviešu grupa saskaras ar nepietiekamu nodarbinātību, nabadzību un nepietiekamu piekļuvi pamatpakalpojumiem izglītības jomā. Viņiem jātiek galā ar stereotipiem par sieviešu lomu sabiedrībā un jautājumiem, kas saistīti ar viņu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un digitālajā nodarbinātībā. Daudzas sievietes, kas dzīvo šajos apgabalos, ir lielā mērā atstumtas no darba tirgus un sociālās līdzdalības. Vairums no tiem nodarbojas ar mājražošanu (rokdarbi, maizes izstrādājumi utt.) vai pakalpojumu sniegšanu (tūristu gids, kafejnīca uc), kam raksturīgas ilgas darba stundas, zemi ienākumi, liela atkarība no starpniekiem un ierobežotas apmācības iespējas.

Mērķi

Projekts ACT4WOMEN ir vērsts uz sievietēm, kas dzīvo laukos, attālos, izolētos vai marginalizētos apgabalos un kurām ir ierobežota piekļuve darbam un kuras nodarbojas ar rokdarbu vai cita veida “pašdarinātu” izstrādājumu vai pakalpojumu, kas saistīti ar kultūru, kopienu vai vidi, kurā viņas dzīvo.

The ACT4WOMEN project aims to help women acquire entrepreneurial, digital, communication and leadership skills in order for them to learn how to promote, distribute, and sell the products through upgrading the “home-based business model” into start-ups or social enterprises.

Mēķa grupa

Lauku sievietes ir šo apgabalu uzturēšanas un attīstības virzītājspēks gan kultūras, gan finansiālā ziņā, jo viņas veicina tradīciju un kultūras saglabāšanu un lauku attīstību, kas saskaras ar pastāvīgu depopulācijas procesu.

Tomēr šī sieviešu grupa saskaras ar nepietiekamu nodarbinātību, nabadzību un nepietiekamu piekļuvi pamatpakalpojumiem izglītības jomā. Viņiem jātiek galā ar stereotipiem par sieviešu lomu sabiedrībā un jautājumiem, kas saistīti ar viņu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un digitālajā nodarbinātībā. Daudzas sievietes, kas dzīvo šajos apgabalos, ir lielā mērā atstumtas no darba tirgus un sociālās līdzdalības. Vairums no tiem nodarbojas ar mājražošanu (rokdarbi, maizes izstrādājumi utt.) vai pakalpojumu sniegšanu (tūristu gids, kafejnīca uc), kam raksturīgas ilgas darba stundas, zemi ienākumi, liela atkarība no starpniekiem un ierobežotas apmācības iespējas.

Pr. Number: 2020-1-UK01-KA227-ADU-094516

For more information please contact:

CIVIC COMPUTING LIMITED

12 South Charlotte Street

Edinburgh, EH2 4AX, United Kingdom

Mr Grigorios Rouchotas

greg@civiccomputing.com

 

Scroll to top
lvLatvian